close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYMIANA KANADYJSKIEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIE

 •  

  W 2016 r. procedura wymiany prawa jazdy wydanego przez państwo niebędące państwem członkowskim Unii Europejskiej na polskie prawo jazdy została uregulowana w nowy sposób przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231, z późn. zm.).

   

  Zgodnie z nowymi regulacjami, organ krajowy dokonujący wymiany prawa jazdy występuje do organu, który wydał zagraniczne prawo jazdy o potwierdzenie danych i informacji w nim zawartych. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie organu wydającego, organ występuje do właściwego polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego o pomoc w ustaleniu organu, który wydał prawo jazdy oraz jego danych adresowych, a nie jak dotychczas o potwierdzenie danych zawartych w dokumencie prawa jazdy za jego pośrednictwem (§ 9 ust. 7 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: